@lfs.org.pl @lfs.org @org.pl #lfs.org.pl #lfs.org #org.pl łomżyńskie forum samorządowe bony szkoleniowe #bonyszkoleniowe #łomżabonyszkoleniowe @lomza.pl/ @mylomza.pl/ @4lomza.pl/ @xlomza.pl/ #gminalomza.pl #org #organizacja #pozarzadowa #organizacjapozarzadowa @powiatlomzynski.pl/ @piwolomza.pl @gminalomza.pl #łomżawiadomości #łomżamapa #łomżapogoda #wspolczesnalomza #lomzanaszemiasto #PowiatŁomżyński #starostaŁomżyński łomżyńskie forum samorządowe krs @łomżyńskieforumsamorządowe #łomżyńskieforumsamorządowe #stowarzyszeniełomżyńskieforumsamorządowe @łomżyńskieforum #łomżyńskieforum #forumsamorządowe #wrotapodlasia #wiadomościpodlasia #szkoleniapodlaskie #szkoleniałomża #konkursypodlaskie #szkoleniapodlaskie #bonypodlaskie #podlaskie #podlasie #łomża #lomza #powiatlomza #gminalomza #północnowschodniapolska @lfs #lfs @ŁFS #ŁFS #łomżapodlaskie@lomzapodlaskie #ogłoszeniałomża #ogłoszeniapodlaskie #ogłoszeniabiałystok #prezeslfs #związek #wujtów #prezydentów #starostów #forumłomża #samorządłomża #lfsorgpl #łfrorgpl #lfsorg #starostwołomża #picnetpl @pic.net.pl #ŁomzyńskieForumSamorządoweWładze #ŁomzyńskieForumSamorządoweBony #ForumLomzaPl #ŁomzyńskieForumSamorządoweKRS #ŁFSKRS #PowiatŁomżyński #UEprojekty #ProjektyUnijne #DotacjePodlaskie #ŁomżaNarew #NarewPisa #ProjektyUnijnePodlaskie #DofinansowanieUniaEuropejska #Programydofinansowan #dotacjeunijnepodlaskie #lfsorgpl #szkoleniaunijnedofinansowanie

Łomżyńskie Forum Samorządowe

Szosa Zambrowska 1/27; 18-400 Łomża;

tel.: +48 (086) 216 27 99; 724 551 859;

NIP: 718-214-32-97; REGON: 363594136;

biuro@lfs.org.pl

lfs.org.pl / 2021 - Łomżyńskie Forum Samorządowe. Wszystkie prawa zastrzeżone.
 

ŁFS - Zawiadomienie o wynikach postępowania udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
24 czerwca 2022

Zarząd Łomżyńskiego Forum Samorządowego z absolutorium!

Szanowni Państwo,

W dniu 23 czerwca 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży odbyło się Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe.

Podczas zebrania omówiono wykonanie budżetu Stowarzyszenia za 2021 r. a Prezes Lech Marek Szabłowski przedstawił działania Zarządu zrealizowane w 2021 roku. 

W 2021 roku Forum kontynuowało realizację 12 projektów dofinansowanych ze środków europejskich i budżetu państwa. M.in.:

 • Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 – II edycja;
 • Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 – II edycja;
 • Profilaktyka wad postaw dzieci w Powiatach: Grajewskim, Kolneńskim, Łomżyńskim, Zambrowskim i M. Łomża;
 • Nowy model współpracy w zakresie profilaktyki wad postawy dzieci;
 • SamoRządowe Przygody z Nauką – cykle festynów naukowych;
 • III i IV Międzynarodowe Forum Nauka – Gospodarka – Rozwój;
 • Kreatywność w późnym wieku – Seniotywność;
 • Re+vita – Rewitalizacja przez Kulturę.

Łącznie na ten cel pozyskaliśmy 30.167.148 zł.

Jako Stowarzyszenie byliśmy aktywni i zabieraliśmy głos w sprawach ważnych dla regionu. M.in. braliśmy udział w:

 • konsultacjach dotyczących rekomendacji Departamentu Programów Ponadregionalnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odnośnie dalszych prac nad projektem „Szlak wodny Pisa-Narew”;
 • konsultacjach dotyczących prac związanych z przygotowaniem fiszki „Stworzenie zintegrowanego produktu szlaku tematycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich" programu PW+;
 • rozmowach  w sprawie fiszki projektu ,,Szlak wodny Pisa-Narew'', gdzie omawiano dalsze etapy prac nad przygotowaniem ponadregionalnego projektu turystycznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027;
 • debacie pt. Czego powinni uczyć się dorośli i co można zrobić, by zainteresować ich edukacją?  zrealizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności we współpracy z Serwisem Samorządowym PAP;
 • konsultacjach dot. Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027, gdzie złożyliśmy 11 uwag do dokumentu.

W 2021 roku Stowarzyszenie zyskało także nowego członka – Miasto Tykocin.

Gościem zebrania był Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dariusz Budrowski, który przedstawił obszary możliwej współpracy.

W drodze głosowania, jednomyślnie, po przedstawieniu sprawozdania finansowego i merytorycznego Stowarzyszenia Członkowie Zgromadzenia udzielili absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

W imieniu Zarządu dziękuję za okazane zaufanie.

Prezes Zarządu

Lech Marek Szabłowski