@lfs.org.pl @lfs.org @org.pl #lfs.org.pl #lfs.org #org.pl łomżyńskie forum samorządowe bony szkoleniowe #bonyszkoleniowe #łomżabonyszkoleniowe @lomza.pl/ @mylomza.pl/ @4lomza.pl/ @xlomza.pl/ #gminalomza.pl #org #organizacja #pozarzadowa #organizacjapozarzadowa @powiatlomzynski.pl/ @piwolomza.pl @gminalomza.pl #łomżawiadomości #łomżamapa #łomżapogoda #wspolczesnalomza #lomzanaszemiasto #PowiatŁomżyński #starostaŁomżyński łomżyńskie forum samorządowe krs @łomżyńskieforumsamorządowe #łomżyńskieforumsamorządowe #stowarzyszeniełomżyńskieforumsamorządowe @łomżyńskieforum #łomżyńskieforum #forumsamorządowe #wrotapodlasia #wiadomościpodlasia #szkoleniapodlaskie #szkoleniałomża #konkursypodlaskie #szkoleniapodlaskie #bonypodlaskie #podlaskie #podlasie #łomża #lomza #powiatlomza #gminalomza #północnowschodniapolska @lfs #lfs @ŁFS #ŁFS #łomżapodlaskie@lomzapodlaskie #ogłoszeniałomża #ogłoszeniapodlaskie #ogłoszeniabiałystok #prezeslfs #związek #wujtów #prezydentów #starostów #forumłomża #samorządłomża #lfsorgpl #łfrorgpl #lfsorg #starostwołomża #picnetpl @pic.net.pl #ŁomzyńskieForumSamorządoweWładze #ŁomzyńskieForumSamorządoweBony #ForumLomzaPl #ŁomzyńskieForumSamorządoweKRS #ŁFSKRS #PowiatŁomżyński #UEprojekty #ProjektyUnijne #DotacjePodlaskie #ŁomżaNarew #NarewPisa #ProjektyUnijnePodlaskie #DofinansowanieUniaEuropejska #Programydofinansowan #dotacjeunijnepodlaskie #lfsorgpl #szkoleniaunijnedofinansowanie

Łomżyńskie Forum Samorządowe

Szosa Zambrowska 1/27; 18-400 Łomża;

tel.: +48 (086) 216 27 99; 724 551 859;

NIP: 718-214-32-97; REGON: 363594136;

biuro@lfs.org.pl

lfs.org.pl / 2021 - Łomżyńskie Forum Samorządowe. Wszystkie prawa zastrzeżone.
 

ŁFS - Nowy model współpracy w zakresie profilaktyki wad postawy dzieci.
22 grudnia 2020

Ścieżki współpracy. Profilaktyka wad postawy dzieci.

Nowy model współpracy w zakresie profilaktyki wad postawy dzieci.

New model of cooperation in the prevention of posture defects in children

Okres realizacji projektu 2021-03-01 do 2021-11-30

Partner międzynarodowy: Powiat Daugavpils (Łotwa)

https://www.daugavpilsnovads.lv/

https://www.facebook.com/DaugavpilsNovads.lv

Rezultatem projektu będzie procedura wsparcia wykrywania wad postawy polegająca na współpracy-samorządu-rodziców-szkoły we wczesnym wykrywaniu i zapobieganiu wadom (ścieżka dziecka i rodzica po wykryciu wady: informacją do kogo ma się udać, jakie informacje i wsparcie otrzyma z jakiej instytucji i jakie musi podjąć działania).

Adaptacja rozwiązania wypracowana będzie z partnerem z Łotwy, przy wsparciu ekspertów zewnętrznych. Eksperci zewnętrzni przedstawią rozwiązania dotyczące ścieżki stosowanej za granicą. Na podstawie rozwiązań z innych krajów wspólnie z partnerem z Łotwy zostanie zaadoptowana ścieżka informacyjno – edukacyjna, dostosowana do potrzeb krajowych.

Wykorzystanie opracowanej ścieżki będzie miało wpływ w rozwiązywaniu dotychczasowych problemów związanych z profilaktyką wad postawy, a także na dalszy rozwój ścieżki informacyjno-edukacyjnej w celu zwiększenia jej, skuteczności i efektywności. Użytkownikami produktu (sposobu działania) będą pracownicy instytucji wspierającej osoby zagrożone wadami postawy, a odbiorcami – dzieci/ młodzież, rodzice /opiekunowie osób zagrożonych wadami.

Celem wprowadzenia rozwiązania do innych instytucji i polityk publicznych (zdrowia, edukacji, rodzinna, spójności społecznej), jest rozwój ścieżki i zastosowania go do nowych usługi skierowanych do różnych grup docelowych.

Projekt dotyczy upowszechnienia i włączenia do polityk nowego modelu wsparcia podmiotów odpowiedzialnych za profilaktykę oraz innych leżących w gestii samorządów.

„Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.