@lfs.org.pl @lfs.org @org.pl #lfs.org.pl #lfs.org #org.pl łomżyńskie forum samorządowe bony szkoleniowe #bonyszkoleniowe #łomżabonyszkoleniowe @lomza.pl/ @mylomza.pl/ @4lomza.pl/ @xlomza.pl/ #gminalomza.pl #org #organizacja #pozarzadowa #organizacjapozarzadowa @powiatlomzynski.pl/ @piwolomza.pl @gminalomza.pl #łomżawiadomości #łomżamapa #łomżapogoda #wspolczesnalomza #lomzanaszemiasto #PowiatŁomżyński #starostaŁomżyński łomżyńskie forum samorządowe krs @łomżyńskieforumsamorządowe #łomżyńskieforumsamorządowe #stowarzyszeniełomżyńskieforumsamorządowe @łomżyńskieforum #łomżyńskieforum #forumsamorządowe #wrotapodlasia #wiadomościpodlasia #szkoleniapodlaskie #szkoleniałomża #konkursypodlaskie #szkoleniapodlaskie #bonypodlaskie #podlaskie #podlasie #łomża #lomza #powiatlomza #gminalomza #północnowschodniapolska @lfs #lfs @ŁFS #ŁFS #łomżapodlaskie@lomzapodlaskie #ogłoszeniałomża #ogłoszeniapodlaskie #ogłoszeniabiałystok #prezeslfs #związek #wujtów #prezydentów #starostów #forumłomża #samorządłomża #lfsorgpl #łfrorgpl #lfsorg #starostwołomża #picnetpl @pic.net.pl #ŁomzyńskieForumSamorządoweWładze #ŁomzyńskieForumSamorządoweBony #ForumLomzaPl #ŁomzyńskieForumSamorządoweKRS #ŁFSKRS #PowiatŁomżyński #UEprojekty #ProjektyUnijne #DotacjePodlaskie #ŁomżaNarew #NarewPisa #ProjektyUnijnePodlaskie #DofinansowanieUniaEuropejska #Programydofinansowan #dotacjeunijnepodlaskie #lfsorgpl #szkoleniaunijnedofinansowanie

Łomżyńskie Forum Samorządowe

Szosa Zambrowska 1/27; 18-400 Łomża;

tel.: +48 (086) 216 27 99; 724 551 859;

NIP: 718-214-32-97; REGON: 363594136;

biuro@lfs.org.pl

lfs.org.pl / 2021 - Łomżyńskie Forum Samorządowe. Wszystkie prawa zastrzeżone.
 

ŁFS - Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
28 grudnia 2020

Profilaktyka wad postawy dzieci w szkołach

łomżyńskie forum samorządowe

Projekt pt. „Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiatach: Łomżyńskim, Grajewskim, Zambrowskim i Mieście Łomża’

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym Projektu jest: poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 5-14 lat w okresie od 01.06.2020 do 28.02.2022 r. poprzez zorganizowanie interwencji z zakresu profilaktyki wczesnej i pierwotnej oraz profilaktyki trzeciorzędowej ukierunkowanej na zmniejszenie częstotliwości występowania nabytych wad postawy u dzieci i młodzieży.

Wady postawy to zespół nieprawidłowości postawy, definiowanych jako niewielkie pojedyncze odchylenia od prawidłowej postawy ciała, które daje się korygować odpowiednimi ćwiczeniami biernymi i czynnymi. Prawidłowa postawa ciała to harmonijne i bez wysiłkowe ułożenie poszczególnych niedotkniętych zmianami odcinków ciała. Im wcześniej dziecko zacznie mieć świadomość o swoim ciele, tym łatwiej będzie mu wypracować prawidłową postawę ciała. Dlatego chcemy podjąć działania skierowane do dzieci (tym 52% dziewczynek) w wieku 5-14 lat, które będą objęte usługami zdrowotnymi w projekcie. Ponadto grupę docelową stanowić będą rodzice/opiekunowie dzieci w wieku 5-6 lat oraz uczniowie klas I, IV - VI, którzy objęci zostaną w projekcie edukacją o tematyce profilaktyki wad postawy.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

Etap I – Poziom edukacyjny:

W ramach tego etapu

Rodzice/opiekunowie dzieci w wieku 5-6 lat oraz dzieci uczęszczające do pierwszej klasy podstawowej, dzieci z klas czwartych i szóstych szkoły podstawowej zostaną objęte działaniem edukacyjnym z zakresu prawidłowej profilaktyki wad postawy i promowania ruchu i zdrowego stylu życia.

Etap II – Poziom rehabilitacyjno – leczniczy:

W ramach tego etapu

Dzieci z rozpoznanymi wadami postawy zostaną objęte leczeniem przy zastosowaniu specjalnych metod fizjoterapeutycznych, ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych i ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych na basenie.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Wymagane dokumenty:

Formularz kandydata na uczestnika,

Oświadczenie uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji projektu,

Oświadczenie uczestnika projektu,

Deklaracja uczestnictwa.

Wyżej wymienione dokumenty będą dostępne w siedzibie Łomżyńskiego Forum Samorządowego, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża oraz na stronie internetowej www.lfs.org.pl

Wszystkie zaplanowane działania są bezpłatne łącznie z konsultacjami i badaniami lekarskimi. Realizator zapewnia obecność na terenie szkoły lekarza specjalisty, który w trakcie wizyty lekarskiej odbywającej się na ternie szkoły potwierdzi nieprawidłowości w zakresie wady postawy, stwierdzone wcześniej przez pielęgniarkę szkolną w trakcie testów przesiewowych.

Wszelkie informacje są dostępne w Biurze Łomżyńskiego Forum Samorządowego

łomżyńskie forum samorządowe

Regulamin 7.2.1 Wady Postawy - M. Łomża  (plik *.PDF)