Łomżyńskie Forum Samorządowe wraz z Wyższą Szkołą Agrobiznesu oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki było organizatorem IV Międzynarodowego Forum Gospodarcze: Efektywna współpraca: nauka, technologia, rolnictwo 2021-2027  w dniach 18-19 listopada 2021 r. w sali konferencyjnej Kina Hetman w Tykocinie.

Konferencja jest kontynuacją cyklu spotkań współfinansowanych z programu Odpowiedzialność Nauki - Doskonała Nauka - Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Czwarta edycja Międzynarodowego Forum Gospodarczego odbyła się pod hasłem "Efektywna współpraca: nauka, technologia, rolnictwo". Wzięli w niej udział przedstawiciele 25 samorządów z terenu łomżyńskiego, administracji rządowej - m.in. wiceminister do spraw funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek, poseł Kazimierz Gwiazdowski, senator Marek Komorowski, reprezentanci instytucji biznesowych i partnerów międzynarodowych.

- Będziemy mówili na temat nowej perspektywy finansowej UE, a co się z tym wiąże - możliwościami wykorzystania środków, które w tej perspektywie pojawią się na zadania, które są realizowane przez samorządy gminne i powiatowe. Dużo czasu poświęcimy na sprawy poświęcone gospodarce komunalnej i OZE na obszarach wiejskich - mówi, starosta łomżyński Lech Marek Szabłowski.

Na IV Forum Gospodarczym przedstawiono aktualne tematy dotyczące rolnictwa wśród których były miedzy innymi:

  • Gospodarka komunalna w nowej perspektywie finansowej 2021-2027
  • Odnawialne źródła energii na obszarach wiejskich
  • BIOM - samorządowe rozwiązania dla gospodarki komunalnej na terenach wiejskich
  • Innowacje w zarządzaniu Jednostką Samorządu Terytorialnego
  • Kompetencje, ekonomia, efektywność rolnictwa
  • Organizacja i bezpieczeństwo rynku żywności
  • Produkty regionalne województwa podlaskiego
  • Agroturystyka
  • Rozwój Polski Wschodniej – rolnictwo, produkcja, usługi.

IV Forum realizowane jak i poprzednie edycje organizowane jest wspólnie z 25 samorządami - członkami stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe i ich partnerami zagranicznymi oraz przedstawicielami administracji rządowej, instytucjami biznesowymi.

Celem Forum Nauka - Gospodarka - Rozwój jest promocja oferty polskich uczelni wyższych, wyników badań, prac rozwojowych, w środowisku lokalnym oraz aktywne włączenie i zaangażowanie uczelni w regionach, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), jednostek samorządu terytorialnego (JST), organizacji pozarządowych (ŁFS).

Transmisja IV Międzynarodowego Forum Gospodarczego

Projekt sfinansowało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 

IV Międzynarodowe Forum Gospodarcze

16 listopada 2021
ŁFS - Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

lfs.org.pl / 2021 - Łomżyńskie Forum Samorządowe. Wszystkie prawa zastrzeżone.
 

Łomżyńskie Forum Samorządowe

Szosa Zambrowska 1/27; 18-400 Łomża;

tel.: +48 (086) 216 27 99; 724 551 859;

NIP: 718-214-32-97; REGON: 363594136;

biuro@lfs.org.pl

@lfs.org.pl @lfs.org @org.pl #lfs.org.pl #lfs.org #org.pl łomżyńskie forum samorządowe bony szkoleniowe #bonyszkoleniowe #łomżabonyszkoleniowe @lomza.pl/ @mylomza.pl/ @4lomza.pl/ @xlomza.pl/ #gminalomza.pl #org #organizacja #pozarzadowa #organizacjapozarzadowa @powiatlomzynski.pl/ @piwolomza.pl @gminalomza.pl #łomżawiadomości #łomżamapa #łomżapogoda #wspolczesnalomza #lomzanaszemiasto #PowiatŁomżyński #starostaŁomżyński łomżyńskie forum samorządowe krs @łomżyńskieforumsamorządowe #łomżyńskieforumsamorządowe #stowarzyszeniełomżyńskieforumsamorządowe @łomżyńskieforum #łomżyńskieforum #forumsamorządowe #wrotapodlasia #wiadomościpodlasia #szkoleniapodlaskie #szkoleniałomża #konkursypodlaskie #szkoleniapodlaskie #bonypodlaskie #podlaskie #podlasie #łomża #lomza #powiatlomza #gminalomza #północnowschodniapolska @lfs #lfs @ŁFS #ŁFS #łomżapodlaskie@lomzapodlaskie #ogłoszeniałomża #ogłoszeniapodlaskie #ogłoszeniabiałystok #prezeslfs #związek #wujtów #prezydentów #starostów #forumłomża #samorządłomża #lfsorgpl #łfrorgpl #lfsorg #starostwołomża #picnetpl @pic.net.pl #ŁomzyńskieForumSamorządoweWładze #ŁomzyńskieForumSamorządoweBony #ForumLomzaPl #ŁomzyńskieForumSamorządoweKRS #ŁFSKRS #PowiatŁomżyński #UEprojekty #ProjektyUnijne #DotacjePodlaskie #ŁomżaNarew #NarewPisa #ProjektyUnijnePodlaskie #DofinansowanieUniaEuropejska #Programydofinansowan #dotacjeunijnepodlaskie #lfsorgpl #szkoleniaunijnedofinansowanie