Motyw przewodni Forum: Niwelowanie różnic w poziomach innowacji i inwestycji w technologie cyfrowe na obszarach oddalonych i wiejskich. 

 09 - 10 września 2021 r. 

 Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży ul. Studencka 19  

 


 

Cel: Promocja oferty polskich uczelni wyższych, wyników badań, prac rozwojowych, w środowiskach lokalnych i wśród przedstawicieli Łotwy, Niemiec, Ukrainy, Litwy, Białorusi, Portugalii, Belgii, Szwecji, Włoch, Słowenii oraz angażowanie uczelni do współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi. 

III Międzynarodowym Forum realizowane jest wspólnie z 24 samorządami - członkami stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe i ich partnerami zagranicznymi oraz przedstawicielami administracji rządowej, instytucjami biznesowymi. Uczestniczyć w Forum będą  reprezentanci organizacji pozarządowych z Polski, Włoch, Belgii i Portugali.

Swój udział zapowiedział Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. inwestycji zagranicznych, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki oraz reprezentanci Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Event towarzyszący III Forum Gospodarczemu: prezentacje firm, przedsiębiorstw, wizyty branżowe w regionie w celu nawiązania współpracy gospodarczej i społecznej.

Projekt jest kontynuacją cykli forum: I Forum „Subregion Łomżyński najbardziej innowacyjny w województwie podlaskim  i wiarygodny partner w biznesie” realizowanego w 2017 i II Forum: Nauka - Biznes - Administracja z 2018 r. współfinansowanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na Działalność Upowszechniającą Naukę.

 

 

 

          

 

 

III Międzynarodowe Forum Gospodarcze: Rozwój innowacyjnej nauki
Nauka - klucz do wzrostu i rozwoju.

10 listopada 2021
ŁFS - Niwelowanie różnic w poziomach innowacji i inwestycji w technologie cyfrowe na obszarach oddalonych i wiejskich.

lfs.org.pl / 2021 - Łomżyńskie Forum Samorządowe. Wszystkie prawa zastrzeżone.
 

Łomżyńskie Forum Samorządowe

Szosa Zambrowska 1/27; 18-400 Łomża;

tel.: +48 (086) 216 27 99; 724 551 859;

NIP: 718-214-32-97; REGON: 363594136;

biuro@lfs.org.pl

@lfs.org.pl @lfs.org @org.pl #lfs.org.pl #lfs.org #org.pl łomżyńskie forum samorządowe bony szkoleniowe #bonyszkoleniowe #łomżabonyszkoleniowe @lomza.pl/ @mylomza.pl/ @4lomza.pl/ @xlomza.pl/ #gminalomza.pl #org #organizacja #pozarzadowa #organizacjapozarzadowa @powiatlomzynski.pl/ @piwolomza.pl @gminalomza.pl #łomżawiadomości #łomżamapa #łomżapogoda #wspolczesnalomza #lomzanaszemiasto #PowiatŁomżyński #starostaŁomżyński łomżyńskie forum samorządowe krs @łomżyńskieforumsamorządowe #łomżyńskieforumsamorządowe #stowarzyszeniełomżyńskieforumsamorządowe @łomżyńskieforum #łomżyńskieforum #forumsamorządowe #wrotapodlasia #wiadomościpodlasia #szkoleniapodlaskie #szkoleniałomża #konkursypodlaskie #szkoleniapodlaskie #bonypodlaskie #podlaskie #podlasie #łomża #lomza #powiatlomza #gminalomza #północnowschodniapolska @lfs #lfs @ŁFS #ŁFS #łomżapodlaskie@lomzapodlaskie #ogłoszeniałomża #ogłoszeniapodlaskie #ogłoszeniabiałystok #prezeslfs #związek #wujtów #prezydentów #starostów #forumłomża #samorządłomża #lfsorgpl #łfrorgpl #lfsorg #starostwołomża #picnetpl @pic.net.pl #ŁomzyńskieForumSamorządoweWładze #ŁomzyńskieForumSamorządoweBony #ForumLomzaPl #ŁomzyńskieForumSamorządoweKRS #ŁFSKRS #PowiatŁomżyński #UEprojekty #ProjektyUnijne #DotacjePodlaskie #ŁomżaNarew #NarewPisa #ProjektyUnijnePodlaskie #DofinansowanieUniaEuropejska #Programydofinansowan #dotacjeunijnepodlaskie #lfsorgpl #szkoleniaunijnedofinansowanie