W niedzielę wróciliśmy z tygodniowego pobytu w Portugalii. Gościła nas Pani Sylwia Stefaniak w pięknej miejscowości Barcelos.

Uczestnicy wyjazdu w ciągu ostatniego tygodnia mieli możliwość wizyty studyjnej, zaobserwowania aktywności seniorów w Fatimie podczas Bożego Ciała, oglądania położonego nad brzegami rzeki Duero - Porto oraz odwiedzenia miasta tętniącego historią - Bragę. Działania były połączone z nauką języka angielskiego oraz poznawaniem portugalskiej kultury.

Głównym punktem wyjazdu było Seminarium dobre praktyki organizowane przez EduPlus w ramach zadań projektowych. Uwzględniono wagę różnorodnych bodźców  kulturowych, tolerancję i zainteresowanie odmiennymi poglądami. Ważnym punktem była także motywacja do samodzielnej działalności intelektualnej seniorów.

Konferencję otworzyła Pani Sylwia Stefaniak. Opowiadała o realizowanych projektach przez EduPlus oraz przedstawiła sytuację seniorów żyjących w Portugalii. Pani Sylwia zaprezentowała pozytywy mieszkania na krańcu zachodniej Europy – unikatowe obrazy, spokój i bezpieczeństwo oraz tradycje i obyczaje portugalskie seniorów.

Adam Choiński przedstawił Zarząd Łomżyńskiego Forum Samorządowego: Prezesa Lecha Marka Szabłowskiego, Wiceprezesa Piotra Kłysa i Skarbnika Małgorzatę Iwonę Gronostajską.  Opisał bieżąco realizowane projekty przez Łomżyńskie Forum Samorządowe.

Dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz prof. Uczelni WSA zaprezentował realizowane projekty przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu. Mówił o dostępności dóbr kultury i angażowania seniorów w życie społeczno-kulturalne uczelni w Polsce,

Haiko Schuler z FAV SERVICE gGmbH przedstawił sytuację osób starszych w Niemczech. Opowiedział, że wielu niemieckich emerytów jest nadal pracownikiem zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin nawet w wieku powyżej 67 lat.

To było bardzo inspirujące spotkanie, które mamy nadzieje zainspiruje wielu seniorów do bycia mentorami w swoich społecznościach lokalnych.

Działanie zostało zorganizowane w ramach Projektu współfinansowanego z programu UE Erasmus+ " Kreatywność w późnym wieku – Seniotywność ", realizowanego od 1 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. Liderem przedsięwzięcia jest Łomżyńskie Forum Samorządowe, zaś partnerami: EduPlus – European Centre for Education and Skills Development, Lda – Portugalia; Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży – Polska; FAV Service gGmbH – Niemcy.

Celem głównym jest rozwój osobisty osób dorosłych w tym seniorów i nabycie przez nich umiejętności i kompetencji do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Cele szczegółowe to  tworzenie przestrzeni do kreatywności, zwiększenie otwartości na różnorodność, promowanie działań międzypokoleniowych i upowszechnianie wiedzy związanej z kreatywnością i innowacyjnością, budowanie i rozwijanie dialogu międzypokoleniowego poprzez kulturę, przeciwdziałanie stereotypom i wzajemnym uprzedzeniom, pomiędzy młodymi i starszymi oraz tworzenie więzi w grupie wraz z podniesieniem świadomości,

Uczestnikami projektu są osoby dorosłe, seniorzy, którzy chcą pełnić rolę mentora - być doradcami z zakresu szeroko rozumianej kreatywności.

Rezultaty projektu są przeznaczone dla wszystkich podmiotów zainteresowanych wczesnym przygotowaniem obywateli do zbliżającego się „trzeciego wieku” – organizacjom pozarządowym, władzom lokalnym i firmom.

Erasmus+ "Kreatywność w późnym wieku – Seniotywność"

22 czerwca 2022
ŁFS - Zawiadomienie o wynikach postępowania udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

lfs.org.pl / 2021 - Łomżyńskie Forum Samorządowe. Wszystkie prawa zastrzeżone.
 

Łomżyńskie Forum Samorządowe

Szosa Zambrowska 1/27; 18-400 Łomża;

tel.: +48 (086) 216 27 99; 724 551 859;

NIP: 718-214-32-97; REGON: 363594136;

biuro@lfs.org.pl

@lfs.org.pl @lfs.org @org.pl #lfs.org.pl #lfs.org #org.pl łomżyńskie forum samorządowe bony szkoleniowe #bonyszkoleniowe #łomżabonyszkoleniowe @lomza.pl/ @mylomza.pl/ @4lomza.pl/ @xlomza.pl/ #gminalomza.pl #org #organizacja #pozarzadowa #organizacjapozarzadowa @powiatlomzynski.pl/ @piwolomza.pl @gminalomza.pl #łomżawiadomości #łomżamapa #łomżapogoda #wspolczesnalomza #lomzanaszemiasto #PowiatŁomżyński #starostaŁomżyński łomżyńskie forum samorządowe krs @łomżyńskieforumsamorządowe #łomżyńskieforumsamorządowe #stowarzyszeniełomżyńskieforumsamorządowe @łomżyńskieforum #łomżyńskieforum #forumsamorządowe #wrotapodlasia #wiadomościpodlasia #szkoleniapodlaskie #szkoleniałomża #konkursypodlaskie #szkoleniapodlaskie #bonypodlaskie #podlaskie #podlasie #łomża #lomza #powiatlomza #gminalomza #północnowschodniapolska @lfs #lfs @ŁFS #ŁFS #łomżapodlaskie@lomzapodlaskie #ogłoszeniałomża #ogłoszeniapodlaskie #ogłoszeniabiałystok #prezeslfs #związek #wujtów #prezydentów #starostów #forumłomża #samorządłomża #lfsorgpl #łfrorgpl #lfsorg #starostwołomża #picnetpl @pic.net.pl #ŁomzyńskieForumSamorządoweWładze #ŁomzyńskieForumSamorządoweBony #ForumLomzaPl #ŁomzyńskieForumSamorządoweKRS #ŁFSKRS #PowiatŁomżyński #UEprojekty #ProjektyUnijne #DotacjePodlaskie #ŁomżaNarew #NarewPisa #ProjektyUnijnePodlaskie #DofinansowanieUniaEuropejska #Programydofinansowan #dotacjeunijnepodlaskie #lfsorgpl #szkoleniaunijnedofinansowanie