Stowarzyszenie Łomżyńskie Forum Samorządowe (ŁFS) to skuteczna, nowoczesna, sprawnie zarządzana organizacja, integrująca członków wokół wspólnych celów.

Jest Stowarzyszeniem dwudziestu pięciu samorządów:

Gmina Czyżew, Kolno, Łomża, Nowogród, Przytuły, Rutki, Sokoły, Stawiski, Śniadowo, Turośl, Wizna, Wysokie Mazowieckie, Zambrów, Zbójna, Miasto Grajewo, Miasto Jedwabne, Miasto Kolno, Miasto Szczuczyn, Miasto Wysokie Mazowieckie, Miasto Zambrów, Powiat Kolno, Powiat Łomża, Powiat Wysokie Mazowieckie, Powiat Zambrów, Miasto Tykocin.

Obszar stowarzyszenia zamieszkuje ponad 360 tyś. osób - około 1/4 ludności woj. podlaskiego

Stowarzyszenie działa w intencji:

a) Krzewienia kultury i tradycji narodu Polskiego,

b) Rozwoju rynku pracy i przedsiębiorczości,

c) Aktywizacji i integracji mieszkańców,

d) Podnoszenia jakości życia.

 Stowarzyszenie określiło i realizuje cele:

a) wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami Stowarzyszenia,

b) inicjowanie, przygotowanie i realizacja na terytorium zrzeszonych w Stowarzyszeniu gmin i powiatów wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy samorządów,

c) pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych dla realizacji celów Stowarzyszenia,

d) koordynowanie i wspieranie współpracy ponadnarodowej,

e) wykonywanie zadań określonych w podpisywanych przez Stowarzyszenie umowach i porozumieniach,

f) realizacja innych przedsięwzięć promujących ideę samorządności i integracji europejskiej.

Łomżyńskie Forum Samorządowe wspiera samorządy we wspólnym reprezentowaniu interesów mieszkańców na poziomie wojewódzkim, ogólnopaństwowym i międzynarodowym. Inspiruje i podejmuje inicjatywy rozwojowe, społeczne, gospodarcze służące rozwiązywaniu problemów samorządu. Realizuje zadania dotyczące kultury i tradycji, ochrony środowiska, rynku pracy, przedsiębiorczości, aktywizacji i integracji mieszkańców w celu podnoszenia jakość ich życia.

IV Międzynarodowe Forum Gospodarcze w Tykocinie

Nowy Członek Stowarzyszenia - Miasto Tykocin

III Międzynarodowe Forum Gospodarcze

Pisa- Narew

 

 

Senioratywność

 

lfs.org.pl / 2021 - Łomżyńskie Forum Samorządowe. Wszystkie prawa zastrzeżone.
 

Łomżyńskie Forum Samorządowe

Szosa Zambrowska 1/27; 18-400 Łomża;

tel.: +48 (086) 216 27 99; 724 551 859;

NIP: 718-214-32-97; REGON: 363594136;

biuro@lfs.org.pl

@lfs.org.pl @lfs.org @org.pl #lfs.org.pl #lfs.org #org.pl łomżyńskie forum samorządowe bony szkoleniowe #bonyszkoleniowe #łomżabonyszkoleniowe @lomza.pl/ @mylomza.pl/ @4lomza.pl/ @xlomza.pl/ #gminalomza.pl #org #organizacja #pozarzadowa #organizacjapozarzadowa @powiatlomzynski.pl/ @piwolomza.pl @gminalomza.pl #łomżawiadomości #łomżamapa #łomżapogoda #wspolczesnalomza #lomzanaszemiasto #PowiatŁomżyński #starostaŁomżyński łomżyńskie forum samorządowe krs @łomżyńskieforumsamorządowe #łomżyńskieforumsamorządowe #stowarzyszeniełomżyńskieforumsamorządowe @łomżyńskieforum #łomżyńskieforum #forumsamorządowe #wrotapodlasia #wiadomościpodlasia #szkoleniapodlaskie #szkoleniałomża #konkursypodlaskie #szkoleniapodlaskie #bonypodlaskie #podlaskie #podlasie #łomża #lomza #powiatlomza #gminalomza #północnowschodniapolska @lfs #lfs @ŁFS #ŁFS #łomżapodlaskie@lomzapodlaskie #ogłoszeniałomża #ogłoszeniapodlaskie #ogłoszeniabiałystok #prezeslfs #związek #wujtów #prezydentów #starostów #forumłomża #samorządłomża #lfsorgpl #łfrorgpl #lfsorg #starostwołomża #picnetpl @pic.net.pl #ŁomzyńskieForumSamorządoweWładze #ŁomzyńskieForumSamorządoweBony #ForumLomzaPl #ŁomzyńskieForumSamorządoweKRS #ŁFSKRS #PowiatŁomżyński #UEprojekty #ProjektyUnijne #DotacjePodlaskie #ŁomżaNarew #NarewPisa #ProjektyUnijnePodlaskie #DofinansowanieUniaEuropejska #Programydofinansowan #dotacjeunijnepodlaskie #lfsorgpl #szkoleniaunijnedofinansowanie

Szanowni Państwo, W dniu 23 czerwca 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży odbyło się Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe. Podczas zebrania omówiono wykonanie budżetu Stowarzyszenia za 2021 r. a Prezes Lech Marek
W niedzielę wróciliśmy z tygodniowego pobytu w Portugalii. Gościła nas Pani Sylwia Stefaniak w pięknej miejscowości Barcelos. Uczestnicy wyjazdu w ciągu ostatniego tygodnia mieli możliwość wizyty studyjnej, zaobserwowania aktywności seniorów w Fatimie podczas Bożego Ciała,
Czego potrzebują uczyć się dorośli, by żyć we współczesnym społeczeństwie, by zainteresować ich edukacją - na te pytania odpowiadali uczestnicy debaty zrealizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego
W dniu 19 listopada 2021 spotkaliśmy się roboczo, w ramach realizacji projektu Re+vita – Rewitalizacja przez Kulturę. Na spotkaniu byli partnerzy z projektu: Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada”- Polska; Comité Central des Ecoles des Polonais
W dniu 18 listopada 2021 roku odbyło się  Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe. Była to także okazja do rozliczenia poprzedniego roku. Po przyjęciu sprawozdania za wykonanie budżetu, Zarząd Stowarzyszenia otrzymał absolutorium. Podsumowano realizację dotychczasowych
W dniu 18 listopada 2021 odbyło się spotkanie robocze z projektu ,,Kreatywność w późnym wieku – Seniotywność’’ z partnerami z Portugalii European Centre for Education and Skills Development oraz Wyższą Szkoła Agrobiznesu. Na spotkaniu omówiliśmy
Łomżyńskie Forum Samorządowe wraz z Wyższą Szkołą Agrobiznesu oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki było organizatorem IV Międzynarodowego Forum Gospodarcze: Efektywna współpraca: nauka, technologia, rolnictwo 2021-2027  w dniach 18-19 listopada 2021 r. w sali konferencyjnej Kina
Motyw przewodni Forum: Niwelowanie różnic w poziomach innowacji i inwestycji w technologie cyfrowe na obszarach oddalonych i wiejskich.   09 - 10 września 2021 r.   Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży ul. Studencka 19   Cel: Promocja oferty