Realizacja projektu rozpocznie się w czerwcu 2021 r. Re + vita - Rewitalizacja przez Kulturę. Re + vita -Revitalization through Culture Cel: Aktywizacja mieszkańców w celu przywracania lub nadawania obszarom wiejskim nowych funkcji, animowanie życia
W dniu 14 maja 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży odbyło się  spotkanie delegatów Łomżyńskiego Forum Samorządowego. Podsumowano realizację dotychczasowych projektów, oraz projekty planowane w trzyletniej perspektywie. Członkowie Stowarzyszanie Łomżyńskie Forum Samorządowe do
Motyw przewodni Forum: Niwelowanie różnic w poziomach innowacji i inwestycji w technologie cyfrowe na obszarach oddalonych i wiejskich.   09 - 10 września 2021 r.   Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży ul. Studencka 19   Cel: Promocja oferty
Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki II edycja, to dwa realizowane jednocześnie projekty: – Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1
W dniu 29 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbyło się spotkanie dotyczące rekomendacji Departamentu Programów Ponadregionalnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odnośnie dalszych prac nad projektem „Szlak wodny Pisa-Narew”.
Realizacja projektu rozpocznie się w czerwcu 2021 r. Projekt skierowany do grupy wiekowej 60 +. Zmiany wiekowe zachodzące w społeczeństwie, różnicowanie ról społecznych i funkcjonowanie samego społeczeństwa wymaga nowego i ciągłego aktywnego reagowania na te

 

Stowarzyszenie Łomżyńskie Forum Samorządowe (ŁFS) skuteczna, nowoczesna, sprawnie zarządzana organizacja, integrująca członków wokół wspólnych celów.

Jest Stowarzyszeniem dwudziestu czterech samorządów:

Gmina Czyżew, Kolno, Łomża, Nowogród, Przytuły, Rutki, Sokoły, Stawiski, Śniadowo, Turośl, Wizna, Wysokie Mazowieckie, Zambrów, Zbójna,

Miasto Grajewo, Miasto Jedwabne, Miasto Kolno, Miasto Szczuczyn, Miasto Wysokie Mazowieckie, Miasto Zambrów,

Powiat Kolno, Powiat Łomża, Powiat Wysokie Mazowieckie, Powiat Zambrów. 

Stowarzyszenie działa w intencji: a) Krzewienia kultury i tradycji narodu Polskiego, b) Rozwoju rynku pracy i przedsiębiorczości, c) Aktywizacji i integracji mieszkańców, d) Podnoszenia jakości życia.

Stowarzyszenie określiło następujące cele szczegółowe: a) wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami Stowarzyszenia, b) inicjowanie, przygotowanie i realizacja na terytorium zrzeszonych w Stowarzyszeniu gmin i powiatów wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy samorządów, c) pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych dla realizacji celów Stowarzyszenia, d) koordynowanie i wspieranie współpracy ponadnarodowej, e) wykonywanie zadań określonych w podpisywanych przez Stowarzyszenie umowach i porozumieniach, f) realizacja innych przedsięwzięć promujących ideę samorządności i integracji europejskiej

Obszar stowarzyszenia zamieszkuje ok. 360 tyś. osób - około 1/4 ludności woj. podlaskiego

Forum wspiera samorządy we wspólnym reprezentowaniu interesów mieszkańców na poziomie wojewódzkim, ogólnopaństwowym i międzynarodowym. Inspiruje i podejmuje inicjatywy rozwojowe, społeczne, gospodarcze służące rozwiązywaniu problemów samorządu. Realizuje zadania dotyczące kultury i tradycji, ochrony środowiska, rynku pracy, przedsiębiorczości, aktywizacji i integracji mieszkańców w celu podnoszenia jakość ich życia. 

lfs.org.pl / 2021 - Łomżyńskie Forum Samorządowe. Wszystkie prawa zastrzeżone.
 

Łomżyńskie Forum Samorządowe

Szosa Zambrowska 1/27; 18-400 Łomża;

tel.: +48 (086) 216 27 99; 724 551 859;

NIP: 718-214-32-97; REGON: 363594136;

biuro@lfs.org.pl

@lfs.org.pl @lfs.org @org.pl #lfs.org.pl #lfs.org #org.pl łomżyńskie forum samorządowe bony szkoleniowe #bonyszkoleniowe #łomżabonyszkoleniowe @lomza.pl/ @mylomza.pl/ @4lomza.pl/ @xlomza.pl/ #gminalomza.pl #org #organizacja #pozarzadowa #organizacjapozarzadowa @powiatlomzynski.pl/ @piwolomza.pl @gminalomza.pl #łomżawiadomości #łomżamapa #łomżapogoda #wspolczesnalomza #lomzanaszemiasto #PowiatŁomżyński #starostaŁomżyński łomżyńskie forum samorządowe krs @łomżyńskieforumsamorządowe #łomżyńskieforumsamorządowe #stowarzyszeniełomżyńskieforumsamorządowe @łomżyńskieforum #łomżyńskieforum #forumsamorządowe #wrotapodlasia #wiadomościpodlasia #szkoleniapodlaskie #szkoleniałomża #konkursypodlaskie #szkoleniapodlaskie #bonypodlaskie #podlaskie #podlasie #łomża #lomza #powiatlomza #gminalomza #północnowschodniapolska @lfs #lfs @ŁFS #ŁFS #łomżapodlaskie@lomzapodlaskie #ogłoszeniałomża #ogłoszeniapodlaskie #ogłoszeniabiałystok #prezeslfs #związek #wujtów #prezydentów #starostów #forumłomża #samorządłomża #lfsorgpl #łfrorgpl #lfsorg #starostwołomża #picnetpl @pic.net.pl #ŁomzyńskieForumSamorządoweWładze #ŁomzyńskieForumSamorządoweBony #ForumLomzaPl #ŁomzyńskieForumSamorządoweKRS #ŁFSKRS #PowiatŁomżyński #UEprojekty #ProjektyUnijne #DotacjePodlaskie #ŁomżaNarew #NarewPisa #ProjektyUnijnePodlaskie #DofinansowanieUniaEuropejska #Programydofinansowan #dotacjeunijnepodlaskie #lfsorgpl #szkoleniaunijnedofinansowanie